TẤT CẢ LÀ DÒNG CHẢY ĐỂ NUÔI DƯỠNG SỰ SỐNG


Cuộc sống là sự vận động không ngừng, chẳng có gì đứng yên trong đời này, tất cả đều là dòng chảy để nuôi dưỡng sự sống. Nơi nào dòng chảy đi qua, nơi đó sự sống trở nên phong phú và tràn đầy.

Tiền cũng vậy, tiền là một dòng chảy; nó luôn luôn chuyển động. Bởi thế, bạn chẳng thể giàu có khi cứ khư khư giữ chặt lấy tiền. Vấn đề không phải là bạn nắm lấy bao nhiêu tiền, nhưng là làm cách nào tiền của bạn sinh ích và tạo nên những giá trị cho cuộc sống để dòng tiền có thể “vui vẻ” mà tiếp tục “chảy” vào cuộc sống của bạn.

Thói keo kiệt, bủn xỉn là cách bưng bít dòng chảy của tiền. Giam giữ tiền lại thì cách nào để tiền sinh sôi nảy nở? Nó sẽ không vui và chẳng buồn chảy vào đời ta nữa.

Kiểu tiêu xài hoang phí, tung tiền vào những thứ không thật sự tạo ra niềm vui và giá trị cho nhiều người cũng là cách phá vỡ dòng chảy của tiền. Khi ấy tiền sẽ không đến được nơi cần đến, cũng như không thể tạo ra nhiều giá trị để sinh sôi nảy nở. Như thế, cuộc sống của bạn cũng không thể trở nên giàu có.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chia sẻ và đóng góp cho cuộc sống này, từ thời gian, công sức, tiền bạc, đến lương thực... mình đang có. Khi bạn làm điều đó với một nhận thức sâu sắc về “lộc bất tận hưởng” thì bạn đã khơi được dòng chảy để tiền của tiếp tục vui vẻ đến với bạn