13 câu trả lời "vì sao?"


1. Vì sao mảnh đất Việt Nam linh thiêng?

Vì nó đã thấm đẫm máu xương của ngàn đời. Vong linh của những người chưa đến lúc qua đời mà đã phải chết vì chiến tranh, vì thiên tai, địch họa, sự giết hại, bức tử, oan khuất.... Những vong linh đó luôn khắc khoải với sự ra đi của mình, không thể siêu thoát trở về kiếp người hay lên thiên đàng trở thành thần tiên mà kết lại thành hệ tâm linh mặt đất có khả năng đặc biệt hơn con người, can thiệp vào mọi lĩnh vực đời sống con người.


2. Vì sao người Việt Nam có sức mạnh phi thường?

Vì người Việt Nam là dân tộc duy nhất trên thế giới thờ cúng Tổ tiên dòng họ ở mức độ tôn sùng và phổ biến. Vì "có thờ có thiêng" cho nên Tổ tiên giòng họ, ông bà cha mẹ sau khi khuất núi đã trở thành siêu linh luôn bên cạnh độ trì cho con cháu. Ngoài khả năng của con người, người Việt Nam còn có khả năng của Thần Thánh là vì thế.

3. Vì sao người Việt Nam căm thù Trung Quốc? 

Người Việt Nam hiện tại không căm thù Trung Quốc, nhưng cha ông, thế hệ trước và Tổ tiên của người Việt Nam đã bị giết hại trong các cuộc chiến tranh liên miên với TQ là nhiều vô kể. Linh hồn của họ không tha thứ và tạo thành một sự thúc ép khiến con cháu không thể dễ dãi cho qua, không được phép quên mối thù nước nhà.

4. Vì sao Việt Nam lắm kẻ thù?

Vì nhiều "kẻ" thích Việt Nam. Kẻ thù đến với Việt Nam không phải vì Việt Nam đáng ghét mà họ đến vì khao khát có Việt Nam. 

5. Hạn chế của người Việt Nam là gì? 

Là tự ti và khiêm tốn. Người Việt Nam không đánh giá hết được những giá trị của dân tộc mình, mà luôn muốn vươn lên bằng cách phấn đấu cho bằng được các nước mà người Việt Nam cho rằng tiến bộ, phát triển. Từ đó, đã làm mất đi khả năng sáng tạo độc lập của mình vì chạy theo đuôi, bắt chước các nước khác.

Nói chính xác, thì người Việt Nam không muốn thua kém người khác cho nên đã làm mất đi sự tự tin, độc đáo và bản sắc riêng của mình, điều mà các nước khác phải thèm muốn khiến cho Việt Nam không nhạt nhòa, không lẫn lộn với ai.

6. Vì sao phải chống tham nhũng đầu tiên?

Vì tham nhũng làm nghèo đất nước, làm băng hoại đạo đức, là kẻ thù của quốc gia dân tộc. Khi kẻ thù đối đầu đứng ở bên ngoài đội ngũ thì kẻ thù nham hiểm đứng ở bên trong hàng ngũ. Tham nhũng là tội phạm nhưng kẻ tham nhũng lại được trao quyền và công cụ bộ máy trong tay cho nên mức độ nguy hiểm và hậu quả gây ra càng khủng khiếp. 

Tham nhũng có bầy đàn, có tổ chức với nhiều người tham gia. Một cá nhân không thể một mình thực hiện việc tham nhũng. Sau khi hành vi tham nhũng hoàn thành, những kẻ tham nhũng sợ pháp luật, sợ bị trừng trị sẽ tìm mọi cách đẻ cản trở việc lĩnh hậu quả. Một trong những cách được sử dụng là "xóa dấu vết, xóa sổ tội lỗi" nên biến thành hành động phá hoại tổ chức. Lúc này tham nhũng trở thành kẻ phản bội, kẻ bán nước, sẵn sàng "cõng rắn cắn gà nhà", làm tay sai cho giặc để được yên thân.

Minh chứng là sau khi Đảng có NQTW4 vào năm 2012, thì TQ cũng bắt đầu có nhiều hành vi đe dọa Việt Nam điển hình là việc mang Tàu giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Những người chống tham nhũng "vờ vịt" mượn việc này để nương tay với tham nhũng, làm như "chống giặc TQ" mới là việc quốc gia đại sự số 1. Trong khi đó thì "loại trừ tham nhũng mạnh tay" khắc đập tan âm mưu của TQ vì không còn sự tiếp tay của tham nhũng Việt ở bên trong.
TQ đang tung hỏa mù, không cần bận tâm. Chống tham nhũng chính là đập tan âm mưu thù địch của TQ. 

7. Vì sao Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước phải là người miền bắc?

Vì vấn đề tâm linh. Người miền bắc đề cao thờ cúng Tổ tiên dòng họ và các đức Thánh, các anh hùng liệt sỹ, bậc khai quốc công thần có công với nhân dân và đất nước. Trong khi đó người miền Nam thì tôn thờ đạo Phật. Thánh Thần có quyền năng, còn Đức Phật chỉ ban cho lòng từ bi, bác ái, hỉ xả. Một quốc gia dân tộc cần đến sự trị vì, trị đời, người ở ngôi cao cần được sự trợ giúp của các Thánh Thần và cần biết cách thờ cúng các Thánh Thần.
Trong lịch sử chiến tranh với TQ là nhiều nhất và làm nhiều người chết nhất, tất cả các cuộc chiến tranh này đều diễn ra ở miền bắc. Người miền Nam có thể hòa đồng với TQ, nhưng người miền Bắc thì không. 

Minh chứng là những năm qua, các lãnh đạo miền nam đã kết giao thân thiện với TQ, khiến cho TQ quay lại "cắn cổ" mình.
                                                                                                                     TIẾP THEO PHẦN 2